Översikt rörligt pris enligt elbörsen exkl. moms

Hanteringskostnad och elcertifikatsavgift tillkommer

Baspris hamnar man på om man inte gör ett aktivt val, det är rörligt pris enligt elbörsen
+ 21,4 öre (inklusive elcertifikat) + moms. (Se särskilda villkor under länkar)