Rörligt pris

Från och med den 1 februari 2021 kommer beräkningen av det rörliga månadsmedelpriset ändras till ett volymvägt pris genom elbörsens timpriser.
Du kan läsa mer om detta på Konsumenternas Energimarknadsbyrå: 
https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/jamfora-elpriser/valja-fast-eller-rorligt-elpris/avtal-om-rorligt-pris-manadsborspris/