I flera år har vi sålt el som enbart är producerad från förnyelsebara energikällor.

För att kunna garantera ursprunget på el till våra kunder måste vi köpa så kallade Ursprungsgarantier (UG).
UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och var den el vi säljer är producerad.

Tidigare har en ursprungsgaranti inte kostat så mycket för oss som elbolag och i slutändan inte heller för dig som kund.
I och med de ökade klimatkraven har efterfrågan av ursprungsgarantier ökat kraftigt, vilket i sin tur har medfört att priset gått upp avsevärt och blivit svårare att förutspå. Med ökade priser på ursprungsgarantier som ändras kontinuerligt kan vi inte längre erbjuda detta utan extra kostnad utan nu får våra kunder göra ett tillval om det önskas. Kontakta oss så hjälper vi er med detta. De kunder som har kvar fastprisavtal berörs inte av detta, där köps all mängd in genom förnybara energikällor.

Vi på Rödeby Energi köpte 2023 endast fossilfri producerad el. Vi köpte in el från förnybara källor, sol, vind och vatten för 38 %
och 62 % kärnkraft av vår totala försäljning.
Har ni gjort ett tillägg om att köpa endast förnybar el så säljer vi 100 % förnybara källor till er.


Vi tror på en grön och hållbar framtid!