I flera år har vi sålt el som enbart är producerad från förnyelsebara energikällor.

För att kunna garantera ursprunget på el till våra kunder måste vi köpa så kallade Ursprungsgarantier (UG).
UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och var den el vi säljer är producerad.

Tidigare har en ursprungsgaranti inte kostat så mycket för oss som elbolag och i slutändan inte heller för dig som kund.
I och med de ökade klimatkraven har efterfrågan av ursprungsgarantier ökat kraftigt, vilket i sin tur har medfört att priset gått upp avsevärt och blivit svårare att förutspå. Med ökade priser på ursprungsgarantier som ändras kontinuerligt kan vi inte längre erbjuda detta utan extra kostnad utan nu får våra kunder göra ett tillval om det önskas. Kontakta oss så hjälper vi er med detta. De kunder som har kvar fastprisavtal berörs inte av detta, där köps all mängd in genom förnybara energikällor.

Vi på Rödeby Energi köpte 2022 in el från förnybara källor, sol, vind och vatten för 41,3 % av vår totala försäljning. Resterande utgörs av mixen enligt nedan.
Görs inget tillägg om endast förnybar el gäller en del av vår försäljning Residualmixen.

Residualmix är det miljövärde som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung.
Residualmixen baseras på nordisk produktionsmix där använda ursprungsgarantier räknats bort och där hänsyn är tagen till import och export.

Residualmix 2022
13,67% förnybart producerad el
22,39% kärnkraftsproducerad el
63,94% fossilt producerad el

Miljöpåverkan för den nordiska mixen är

CO2 (g/kWh) 467,62
Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,00076

Vi tror på en grön och hållbar framtid!