Båda följer elmarknadens upp- och nedgångar beroende på tillgång och efterfrågan.

Med ett rörligt månadsmedelpris varierar priset från månad till månad och du betalar ett medelpris av månaden.
Det spelar alltså ingen roll när på dygnet eller vilken dag och tid du använt mest el, utan bara hur stor elförbrukning du sammanlagt haft under månaden. Om du inte har möjlighet att styra över din elförbrukning är detta alternativ troligtvis det bästa för dig annars kan det istället blir dyrare för dig som kund.

Med ett rörligt timprisavtal däremot så varierar priset per timme. Det är lönsamt för dig som kan anpassa och flytta din elförbrukning till tider då elpriset är lägre.
Har du möjlighet att vara flexibel och är intresserad av att följa elprisets utveckling över dygnet så kan det vara en god idé att testa ett timprisavtal. Med möjligheterna som ett timbaserat pris ger kommer dock också en risk. Om du inte styr elanvändningen kan du istället få en högre kostnad än om du hade haft ett månadsdebiterat rörligt avtal.

När du tecknat ett timpris så kontaktar vi din nätägare som sedan ändrar till timmätning. Nätägaren har tre månader på sig att ändra så det kan dröja innan timpriset blir aktivt.
Genom vår app kan du sedan följa din elförbrukning timme per timme och på så sätt ha bra koll på din förbrukning.

Har du inte aktivt valt ett timprisavtal med oss så har du ett vanligt rörligt månadsmedelpris.

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att teckna timpris, 0455-485 30.