Översikt rörligt pris enligt elbörsen

Hanteringskostnad och elcertifikatsavgift tillkommer

Baspris hamnar man på om man inte gör ett aktivt val, det är rörligt pris enligt elbörsen
+ 14,6 öre inklusive elcertifikat. (Se särskilda villkor under länkar)