Avtal för befintliga kunder hos Rödeby Energi


Augusti 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


Juli 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


Juni 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4

Avtal för nya kunder hos Rödeby EnergiAugusti 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


Juli 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


Juni 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4
Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 18,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)Blankett för autogiro
Autogiro