Avtal för befintliga kunder hos Rödeby EnergiNovember 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4Oktober 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


September 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4
Avtal för nya kunder hos Rödeby EnergiNovember 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4Oktober 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


September 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4

Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 18,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)Blankett för autogiro
Autogiro