Avtal för befintliga kunder hos Rödeby Energi


December

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


November 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Oktober 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4
Avtal för nya kunder hos Rödeby Energi


December 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


November 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Oktober 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4

Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 20,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)Blankett för autogiro
Autogiro