Avtal för befintliga kunder hos Rödeby Energi


Juni 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Maj 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


April 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4




Avtal för nya kunder hos Rödeby Energi


Juni 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Maj 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4



April 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4







Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.



Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 20,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)



Blankett för autogiro
Autogiro