Avtal för befintliga kunder hos Rödeby Energi


September 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Augusti 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Juli 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4

Avtal för nya kunder hos Rödeby Energi


September 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Augusti 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Juli 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4
Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 18,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)Blankett för autogiro
Autogiro