Rödeby Energi AB är en lokal elleverantör och ett helägt dotterbolag till nätbolaget Rödeby Elverk ek. för. Vi står för närheten till kunden med personlig service.
Rödeby Energi AB startades 1996 och bedriver elhandel och har idag ca 4000 kunder, ca 75% bor inom Rödeby Elverks nätområde. Resterande är utspridda över hela landet men allra störst andel bor i södra Sverige.
Rödeby Elverk har förutom Rödeby Energi AB även dotterbolaget Rödeby Kraft AB som äger vattenkraftverk och solceller på taken på våra anläggningar. Rödeby Elverk har tillsammans med
Solect Power AB startat BlekingeSol som idag äger två solcellsparker.

Vi säljer sedan 2020 enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Vi producerar el, som nämnts ovan, via Rödeby Kraft AB och BlekingeSol AB och köper in från våra kunders solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk. Resterande köper vi in från vår leverantör och köper då självklart endast el från förnybara källor.

Vi tror på en grön och hållbar framtid!

Skillnaden mellan elnät och elhandel?
Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är ett elnätsavtal och tecknas med det Elnätsföretag som äger nätet där du bor. Rödeby Elverk ekonomisk förening är ett Elnätsföretag. De ansvarar och tar betalt för drift och underhåll av elledningarna. Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett Elhandelsföretag. Rödeby Energi AB är ett elhandelsföretag. Vi tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. I Sverige kan alla elanvändare välja elleverantör fritt, men själva överföringen av elen sker via det elnätsföretag som äger elnätet där kunden bor eller har sin verksamhet. Det innebär att alla elanvändare är kund till två företag på elmarknaden – ett elhandelsföretag som handlar upp el och ett elnätsföretag som distribuerar elen hem till kunden. Ibland kan dessa ingå i samma koncern, men det är alltid två olika företag.

GDPR
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. Info om detta och hur vi behandlar era personuppgifter finner ni nedan.
GDPR konsument
GDPR näringsidkare