Dokumentarkiv


Avtal för befintliga kunder hos Rödeby Energi

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4



Avtal för nya kunder hos Rödeby Energi

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4



Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.




Baspris är rörligt pris enligt elbörsen + 18,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)



Blankett för autogiro 
Autogiro