Dokumentarkiv


Avtal för befintliga kunder hos Rödeby EnergiJanuari 2021

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


December 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


November 2020

Prisområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4
Avtal för nya kunder hos Rödeby Energi


Januari 2021

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


December 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


November 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4
Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 20,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)Blankett för autogiro 
Autogiro