Dokumentarkiv


Avtal för befintliga kunder hos Rödeby EnergiOktober 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


September 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Augusti 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Avtal för nya kunder hos Rödeby EnergiOktober 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


September 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Augusti 2019

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4

Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 20,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)Blankett för autogiro 
Autogiro